ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564
Loading

ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคใต้ ก้าวต่อไปสู่ปี 2564

วันที่ : 30 ตุลาคม 2563
การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายลดลงร้อยละ -12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้ทำการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในภาคใต้ ในช่วงครึ่งแรก ปี 2563 ซึ่งเป็นการสำรวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุด ที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย โดยในช่วงที่ทำการสำรวจ พบว่ามีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ณ ครึ่งแรก ปี 2563 (Total Supply) ทั้งหมด 359 โครงการ จำนวน 17,087 หน่วย มูลค่ารวม 75,375 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 275 โครงการ 11,156 หน่วย มูลค่า 46,283 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 84 โครงการ 5,931 หน่วย มูลค่า 29,092 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าวมีหน่วยเหลือขายจำนวน 15,729 หน่วย และในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่จำนวน 1,358 หน่วย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่าการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคใต้ มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายลดลงร้อยละ -12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 (YoY) และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 Half ล่าสุด โดยเป็นการลดลงของบ้านจัดสรร ร้อยละ -3.6 และอาคารชุดร้อยละ -26.0เมื่อพิจารณาจากอัตราการเปลี่ยนแปลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ มีจำนวนลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 มากถึงร้อยละ -60.5 และหน่วยขายได้ใหม่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ -62.4 และหน่วยเหลือขายมีอัตราการเปลี่ยนแปลงลดลงเช่นกันร้อยละ -1.6 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี 2562


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ