ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ : Real Estate Information Center (REIC) Government Housing Bank
Loading

Personalize Member Package

แชร์
ชุดข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ (ระยะเวลา 1 ปี)
ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท
ราคาเริ่มต้น พิเศษ: 15,000 บาท
ชุดข้อมูลสำรวจภาคสนาม (ระยะเวลา 1 ปี)
ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
ราคาเริ่มต้น พิเศษ: 12,000 บาท