รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ช่วงครึ่งแรกปี 2562
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันตก ช่วงครึ่งแรกปี 2562

วันที่ : 29 ตุลาคม 2562
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการ ที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2562 ในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2562 มีจำนวนโครงการที่ยังอยู่ระหว่างขาย 176 โครงการ มีหน่วยเหลือขายจำนวน 6,710 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเหลือขาย 28,268 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.3 ร้อยละ 9.9 และร้อยละ  10.0 ตามลำดับ (ครึ่งแรกปี 2561 มี 172 โครงการ มีจำนวนหน่วยเหลือขาย 6,104 หน่วย มีมูลค่าเหลือขาย 25,703 ล้านบาท) 
... อ่านต่อฉบับเต็ม... download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ