โครงการ Mixed-use ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ครึ่งหลัง ปี 2566
Loading

โครงการ Mixed-use ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล ครึ่งหลัง ปี 2566

วันที่ : 9 มกราคม 2567
สถานการณ์ตลาดของ อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ และพื้นที่ค้าปลีก ที่อยู่ในโครงการ Mixed Use ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ต้นปี 2566 โดยการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP ของไทยในไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 1.44 ชะลอตัวจากไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ซึ่งการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 1.76 โดยยังคงเป็นผลกระทบของการส่งออกที่ไม่ขยายตัวตามคาดการณ์ และรายจ่าย รวมถึงการลงทุนของภาครัฐที่ลดลง นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการเงินยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจากร้อยละ 2.0 เป็นร้อยละ 2.5 ในไตรมาสที่ 3

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 มีประมาณ 20 ล้านคน โดยเพิ่มขึ้นกว่า 7.1 ล้านคนในไตรมาสที่ 3 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่นโยบายเปิดประเทศ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญของไทย รวมทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์และโครงการมิกซ์ยูสเนื่องจากอุปสงค์จากในประเทศและต่างประเทศสูงขึ้นโดยเฉพาะตลาดโรงแรมและพื้นที่ค้าปลีกที่อยู่ในโครงการมิกซ์ยูส

สถานการณ์ของโครงการมิกซ์ยูสในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในช่วงครึ่งปี หลัง พ.ศ. 2566 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 128 โครงการ โดยมีโครงการ อริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์ และโครงการ บล็อก 33 เพิ่มเข้ามาในดังกล่าว ทำให้อุปทานในครึ่งปีหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 304,83 1 ตารางเมตร โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวม (GFA) อยู่ที่ 14,461,558 ตารางเมตร ในจำนวนนี้ 5,550,859 ตารางเมตร อยู่ในทำเลศูนย์กลางกรุงเทพฯ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 38.5 ของพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด...
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
รายงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ อื่นๆ