อุตฯเฟอร์นิเจอร์ส่อแวววูบ10% ผู้บริโภคเลื่อนซื้อ - ภาคอสังหาฯหดตัว
Loading

อุตฯเฟอร์นิเจอร์ส่อแวววูบ10% ผู้บริโภคเลื่อนซื้อ - ภาคอสังหาฯหดตัว

วันที่ : 29 มกราคม 2567
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มในปี 2567 คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะหดตัวลงประมาณ 10% จากปี 2566 จากอุปสงค์ตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว
       
       กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ส.อ.ท.ประเทศแนวโน้มปี 2567 จะหดตัวลง 10% จากปีก่อนเหตุอุปสงค์ในประเทศยังคงชะลอตัวผู้บริโภคบางส่วนเลื่อนการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่แทนของเก่า ประกอบกับตลาดอสังหาฯ ยังคงไมฟื้นตัวฉุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งที่อยู่อาศัยซึมต่อ แถมยังโดนสินค้าตลาด อาเซียมดัมป์ราคาแนะรัฐเร่งกำหนดมาตรฐานช่วยเหลือ

      แหล่งข่าวจากกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มในปี 2567 คาดว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์จะหดตัวลงประมาณ 10% จากปี 2566 จากอุปสงค์ตลาดในประเทศที่มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งถูกกดดันจากผู้บริโภคบางส่วนตัดสินใจเลื่อนการซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อทดแทนเฟอร์นิเจอร์เก่า และตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดขายใหม่ยังไม่ฟื้นตัวทำให้กระทบต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย ขณะที่ผลกระทบจากสินค้าที่ไม่มีคุณภาพ และราคาถูกเข้ามาตีตลาดลูกค้าในกลุ่มอาเซียน โดยที่ยังไม่มีมาตรการป้องกันและการเก็บภาษีนำเข้าเฟอร์นิเจอร์จากต่างประเทศที่ต่ำเกินไป

        นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังเผชิญต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงและยังมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในสินค้าประเภทเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยในเรื่องของต้นทุนยังมีความกังวลต่อทิศทางค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำที่อาจมีแนวโน้มทบทวนปรับขึ้นอีกหรือไม่ในช่วงเดือนพ.ค.นี้ ประกอบกับมีปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว, ต้นทุนทางการเงินยังอยู่ในระดับสูงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น, แนวโน้มราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ, และค่าเครื่องจักร/ระบบอัตโนมัติมีต้นทุนสูง เป็นต้น

       "ตลาดในประเทศเองก็ยังน่าวิตกที่การบริโภคชะลอตัวจากปัญหาค่าครองชีพและหนี้ครัวเรือน ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อในตลาดเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งบ้าน อย่างไรก็ดี ยังอาจได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้า สหรัฐฯ, ยุโรป, จีน เพิ่มขึ้น รวมถึงตลาดที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มอ่าวอาหรับ GCC ที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ประกอบกับ บางประเทศคู่ค้ายังต้องการสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยที่มีมาตรฐานระดับสากล"แหล่งข่าวกล่าว

       ทั้งนี้จำเป็นต้องติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์และสงครามในรัสเซียยูเครน, อิสราเอล-กลุ่มฮามาส ยังยืดเยื้อต่อไปอาจจะกระทบต่อราคาพลังงานและการค้าโลก ได้มาก รวมไปถึงค่าระวางเรือ ที่แม้ขณะนี้ยังมี แนวโน้มทรงตัว ยังทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในไทยยังมีการลงทุนใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เนื่องจากมีราคาที่ถูกลงโดยเฉพาะโซลาร์เซลล์เพื่อลดต้นทุนด้านค่าไฟฟ้า

       "อยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรฐานสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเข้ามาตีตลาดสินค้าในไทย เพราะขณะนี้ 20 กว่าอุตสาหกรรมของกลุ่ม ส.อ.ท.เผชิญการถูกดัมป์ตลาดอย่างมากและยังคงไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ซึ่งทำให้บางกิจการต้องปิดตัวลงเพราะไม่สามารถแข่งขันได้" แหล่งข่าวกล่าว