ปั้นสนามบอลใหญ่สุดในไทย
Loading

ปั้นสนามบอลใหญ่สุดในไทย

วันที่ : 2 ตุลาคม 2564
ธนารักษ์ยกที่ราชพัสดุให้454ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ขนาดความจุ 80,000 ที่นั่ง
  
          นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมลงนามเอ็มโอยูกับกรมพลศึกษา และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เพื่ออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 598 - สป. 611 และ สป. 1518  ซึ่งเคยเป็นสถานีวิทยุการบินบางปิ้งเก่า รวม 15 แปลง ที่ตำบล แพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ประมาณ 454 ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารและสนามกีฬาขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ขนาดความจุ 80,000 ที่นั่ง

          นอกจากนี้ ยังมีอาคารจัดการแข่งขันกีฬาในร่ม และสวนสาธารณะ รวมถึงอาคารที่ทำการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และอาคารสำนักงานของกรมพลศึกษา โดยกรมพลศึกษาจะได้ลงนามเอ็มโอยู มอบหมายให้ ธพส. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการทั้งหมด

          "การมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามเจตนารมณ์แห่ง พ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 ในการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ ให้เป็นประโยชน์ในทางราชการและประชาชน โดยคาดว่าโครงการนี้จะมีมูลค่าลงทุนกว่า 7-8 พันล้านบาท ช่วยสร้างให้เกิดเมืองกีฬาขนาดใหญ่ สามารถใช้รองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศ และนานาชาติได้ด้วย ซึ่งคาดจะเริ่มศึกษาในปี 65 โดยใช้งบของกรมพลศึกษาในการลงทุนทั้งหมด"

          นายยุทธนา กล่าวว่า ในวันเดียวกัน กรมธนารักษ์ และการยาสูบแห่งประเทศไทย ยังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุ ตาม พ.ร.บ.การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 โดยแบ่งทรัพย์สินออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงาน โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ หรือใช้ในกิจการของโรงงานยาสูบ และที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทยนำไปพัฒนา เพื่อรองรับการดำเนินกิจการในอนาคต ในพื้นที่ 20 จังหวัด จำนวน 149 แปลง ให้โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย และกลุ่มที่ดินที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ในพื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง

          "ในที่ดินกลุ่มแรกกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่การยาสูบแห่งประเทศ ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือกลุ่ม ที่ดินที่ต้องส่งคืนให้กรมธนารักษ์ เพื่อนำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ จึงได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบ - รับมอบ ที่ราชพัสดุกลุ่มที่ 2 ใน พื้นที่ 8 จังหวัด จำนวน 33 แปลง จำนวนกว่า 700 ไร่"

          นายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) กล่าวว่า โครงการนี้ ธพส.ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษาให้เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่การศึกษา การก่อสร้าง การจัดหาเงินทุน โดยเบื้องต้น ธพส.จะเป็นผู้กู้แล้วมาลงทุน โดยให้ กรมพละนำงบประมาณประจำปีมาทยอยผ่อนจ่าย ซึ่งกำหนดจะเริ่มศึกษาได้ในปี 65 หากผ่านความเห็นชอบก็จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 66 โดยบริษัทฯ มองว่าพื้นที่ดังกล่าวถือว่ามีศักยภาพเพราะอยู่ใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว ใกล้ศูนย์ซีเนียร์คอมเพล็กซ์ โรงพยาบาล ซึ่งจะมีโอกาสขยายเป็นเมืองใหม่ในอนาคต
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ