มีบ้านหลายหลัง ทำอย่างไรให้เสียภาษีที่ดินน้อยที่สุด
Loading

มีบ้านหลายหลัง ทำอย่างไรให้เสียภาษีที่ดินน้อยที่สุด

วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2564
มีบ้านหลายหลัง ทำอย่างไรให้เสียภาษีที่ดินน้อยที่สุด

ตามที่ทราบกันดีว่าการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นมีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแม้ปัจจุบันจะอยู่ในช่วงของมาตรการลดหย่อนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่ต่อไปเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ผู้ที่มีบ้านหรือคอนโดมากกว่า 1 แห่ง ก็จะต้องมีหน้าที่ชำระภาษีที่ดินในอัตราปกติ ซึ่งนับว่าเป็นเงินจำนวนไม่น้อยเลยเมื่อต้องเสียทุกปีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สำหรับผู้ที่มีบ้านและคอนโดหลายแห่ง ที่ต้องการประหยัดค่าภาษีให้ได้มากที่สุดนั้น สามารถทำได้ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

 1. บ้านหลังไหนมูลค่าสูงสุด ทำให้เป็นบ้านอยู่อาศัยหลังหลัก

  สำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัยนั้น “บ้านหลังหลัก มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท” ที่เราเป็นทั้งเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนบ้านหลังอื่นๆ ที่ราคาประเมินตั้งแต่ 5 ล้านขึ้นไป จะต้องชำระภาษีในอัตรา 0.02% ดังนั้นเอง เมื่อดำเนินการทำให้ตัวเราเองเป็นเจ้าของบ้านและเจ้าบ้านหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านหรือคอนโดที่มีราคาสูงที่สุด ก็จะทำให้เราเสียภาษีในบ้านหลังอื่นๆ น้อยลงไปได้

  ตัวอย่างเช่น

  คุณไก่ มีบ้าน 4 หลัง ซึ่งจะมีรายละเอียดการชำระภาษีตามปกติ ดังนี้

  หลังที่ 1 เป็นบ้านหลังหลัก ราคา 5 ล้านบาท ได้รับยกเว้นภาษี เพราะราคาไม่เกิน 50 ล้าน
  หลังที่ 2 ราคา 5 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 0.02% เป็นเงิน 1,000 บาท
  หลังที่ 3 ราคา 10 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 0.02% เป็นเงิน 2,000 บาท
  หลังที่ 4 ราคา 30 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 0.02% เป็นเงิน 6,000 บาท
  รวมต้องเสียภาษีทั้งสิ้น 9,000 บาท ต่อปี
  แต่ถ้าคุณไก่ ย้ายชื่อตัวเองไปอยู่ในบ้านหลังที่แพงที่สุด ทำให้บ้านราคา 30 ล้านบาทกลายเป็นบ้านหลังหลัก แทน ก็จะเสียภาษีบ้านหลังที่ 1-3 รวมกันเป็นเงิน 4,000 บาทต่อปี ซึ่งถูกลงกว่าเดิมถึง 5,000 บาทต่อปี

 2. ดำเนินการโอนบ้านหลังอื่นๆ ให้เป็นของลูกหรือญาติพี่น้อง

  ด้วยถ้ายึดตามหลักการเดิมว่า บ้านหลังหลักที่ใช้อยู่อาศัย ที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว นั่นก็หมายความว่า หากเราโอนให้บ้านหลังอื่นๆ ไปเป็นบ้านหลังหลักของลูก หรือญาติพี่น้อง โดยที่แต่ละคนก็มีบ้านหลังเดียวสำหรับอยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้น ก็จะทำให้เราได้รับการยกเว้นภาษีในบ้านทุกๆ หลัง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของคุณไก่จากตัวอย่างแรก ที่มีบ้าน 4 หลัง หากโอนบ้านและที่ดินอีก 3 หลังที่เป็นชื่อคุณไก่ ไปให้กับลูก หรือญาติพี่น้อง อีก 3 คน คนละหลัง ก็จะได้รับสิทธิ์ยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีบ้านหลังใดเลย เพราะมูลค่าบ้านแต่ละหลังนั้น ไม่เกิน 50 ล้านบาทนั่นเอง แต่ทั้งนี้ ในการโอนบ้านและที่ดินให้ลูกและญาติพี่น้องนั้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระอยู่ด้วย ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าเงินภาษีที่ต้องชำระ แต่ก็เป็นการชำระครั้งเดียวจบ ดังนั้น เราจึงต้องคำนวณ และตัดสินใจให้ดีว่าจะเลือกแนวทางไหนที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับความต้องการของเรามากที่สุด แต่หากต้องการยกบ้านเป็นมรดกให้กับลูก ภรรยา หรือพี่น้องอยู่แล้ว ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งทำให้เราไม่ต้องมีภาระผูกพันกับการเสียภาษีทุกปีด้วย

การทำความเข้าใจเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ดี ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังช่วยให้สามารถวางแผนในการซื้อและลงทุนอสังหาฯ ในอนาคตต่อไปข้างหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งเราต้องตระหนักไว้เสมอว่า การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยหากเผลอลืมจ่ายหรือไม่ใช่ใจรับผิดชอบ ก็อาจต้องถูกเบี้ยปรับ ที่ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น หรืออาจถูกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งยึด อายัด ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ค้างชำระภาษีไปขายทอดตลาดได้

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

www.fpo.go.th
ddproperty.com
money.kapook.comสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  เสียภาษีที่ดินน้อย เสียภาษีที่ดินน้อยที่สุด บ้าน บ้านอยู่อาศัย