ฟรีแลนซ์อยากกู้ซื้อบ้าน อยากกู้ผ่านต้องเตรียมตัวอย่างไร
Loading

ฟรีแลนซ์อยากกู้ซื้อบ้าน อยากกู้ผ่านต้องเตรียมตัวอย่างไร

วันที่ : 23 กันยายน 2565
ฟรีแลนซ์อยากกู้ซื้อบ้าน อยากกู้ผ่านต้องเตรียมตัวอย่างไร

การทำงานเป็นฟรีแลนซ์ เป็นนายตัวเอง เป็นแนวทางการทำงานในยุคปัจจุบันที่ได้รับความนิยมสูงมาก เพราะมีอิสระในการใช้ชีวิต และสามารถสร้างรายได้ได้แบบไม่มีขีดจำกัด ไม่ได้อยู่ในกรอบฐานเงินเดือนแบบพนักงานประจำ แต่อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงก็น้อยกว่า เพราะมีความเสี่ยงในด้านรายได้มากกว่าพนักงานประจำ นั่นเองที่ทำให้ ฟรีแลนซ์ประสบปัญหาในการขอกู้ซื้อบ้านที่อนุมัติผ่านได้ยากกว่าพนักงานประจำมีเงินเดือนมั่นคงทั่วไป แต่ทั้งนี้ ก็ใช่ว่าฟรีแลนซ์จะไม่มีโอกาสขอกู้ซื้อบ้านผ่านเลย เพียงแต่ถ้าอยากกู้ซื้อบ้านให้ผ่านจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่าพนักงานประจำทั่วไปก็เท่านั้น โดยมีแนวทางในการเตรียมตัวขอกู้ซื้อบ้านให้ผ่านสำหรับฟรีแลนซ์ ดังต่อไปนี้

1. เคลียร์เครดิตการเงินให้ดี ไม่ควรมีหนี้ ไม่ติดเครดิตบูโร

เราต้องไม่ลืมเสมอว่า สำหรับฟรีแลนซ์แล้ว ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมองว่าเราเป็นผู้มีรายได้ที่ไม่มั่นคง แม้รายได้ต่อเดือนเราจะสูง แต่ก็มีโอกาสที่บางเดือนจะพลิกเป็นต่ำ หรือบางเดือนหากไม่มีงานเข้ามาก็อาจมีรายได้เป็นศูนย์ได้ ดังนั้น ยิ่งหากเราไม่มีเครดิตทางการเงินที่ดี มีหนี้ต้องผ่อนชำระต่อเดือนเยอะ เช่น หนี้ผ่อนรถ ผ่อนโทรศัพท์มือถือ หนี้บัตรเครดิต ฯลฯ ก็ยิ่งทำให้โอกาสในการพิจารณาอนุมัติผ่านต่ำลงเท่านั้น และหากเรามีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี ค้างชำระบ่อย ติดเครดิตบูโรด้วยแล้ว ยิ่งแทบจะทำให้ปิดประตูโอกาสกู้ผ่านไปได้เลย ดังนั้น หากวางแผนอยากขอกู้ซื้อบ้าน จึงจำเป็นต้องสำรวจเครดิตทางการเงินตัวเองให้ดี เคลียร์หนี้เก่าให้เรียบร้อยก่อน จึงจะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นที่จะกู้ผ่านสำเร็จได้

2. แสดงเอกสารรายได้ และความมั่นคงรายได้ให้ชัดเจนที่สุด

ก่อนจะทำการขอกู้ซื้อบ้าน สำหรับฟรีแลนซ์ทุกคนนั้น จำเป็นจะต้องรวบรวมเอกสารทางการเงินให้พร้อม เพื่อแสดงถึงความมั่นคงของรายได้ให้ธนาคารเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Statement แสดงสถานะการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 4-6 เดือน เพื่อให้ธนาคารเห็นว่าเรามีรายได้เข้าบัญชีจำนวนเท่าไร และต่อเนื่องเป็นประจำมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นก็ควรมีเอกสารที่แสดงถึงการเป็นผู้ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันทางการเงินว่าเราเสียภาษีถูกต้องครบถ้วน ตลอดไปจนถึงเอกสารอื่น ๆ อย่างเช่น ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอกสารสัญญาการว่าจ้างงานที่ทำกับบริษัทผู้ว่าจ้าง ฯลฯ เอกสารเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เราได้มากขึ้นว่า แม้จะเป็นฟรีแลนซ์ แต่ก็มีรายได้ที่มั่นคง เพียงพอที่จะสามารถผ่อนชำระค่างวดจากการขอกู้ซื้อบ้านได้

3. รวบรวมเงินออม และทรัพย์สินอื่น ๆ ประกอบการขอกู้

การมีเงินออม หรือมีสินทรัพย์ที่มีค่าอื่น ๆ ที่เราเป็นเจ้าของเองนั้น จะเปรียบเสมือนฟรีแลนซ์มีหลักประกันประกันว่า ถึงรายได้จะไม่มั่นคง แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องจ่ายหนี้ ก็มีเงินหรือสินทรัพย์มีค่าที่นำมาใช้คลี่คลายปัญหาหนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นสลากออมสิน หุ้น พันธบัตร ประกันชีวิต หรือแม้แต่ที่ดิน ฯลฯ เรียกได้ว่า ยิ่งเรามีเงินเก็บ เงินเย็น และมีสินทรัพย์ที่มีค่าในครอบครองมากเท่าไร ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสให้เราสามารถขอกู้ซื้อบ้านได้ผ่านง่ายมากขึ้นเท่านั้น แม้จะเป็นฟรีแลนซ์ก็ตาม

4. กู้ร่วมเพื่อเพิ่มโอกาสอนุมัติผ่านมากขึ้น

ถือเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ฟรีแลนซ์มีโอกาสเพิ่มสูงมากสำหรับการกู้ซื้อบ้านผ่าน ยิ่งถ้าคนที่จะมากู้ร่วมกับเราเป็นพนักงานประจำที่มีเงินเดือนมั่นคง มีเครดิตทางการเงินดี มีรายได้ดีด้วยแล้ว ก็ยิ่งเพิ่มโอกาสกู้ผ่านได้มากขึ้น เพราะแน่นอนว่าการกู้ร่วมคือการรวมเอาสถานะการเงินของคน 2 คนไว้ด้วยกัน ทำให้มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น และมีโอกาสที่จะผ่อนชำระได้อย่างไม่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะมาขอกู้ร่วมกับเรานั้น ควรเป็นญาติ พี่น้อง หรือคนในครอบครัว หรือเป็นคู่หมั้นคู่รักที่วางแผนจะแต่งงานกัน เพื่อป้องกันการผิดใจหรือการทะเลาะเบาะแว้ง ที่อาจทำให้มีปัญหาเรื่องการกู้ร่วมในภายหลัง

แม้การเป็นฟรีแลนซ์จะทำให้สามารถหารายได้ได้มาก มีอิสระมีโอกาสเติบโตได้สูง แต่ธนาคารก็ยังมองว่าเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่มั่นคงอยู่ดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ธนาคารมักจะประเมินฐานรายได้ของฟรีแลนซ์ต่ำกว่าปกติเสมอ เช่นสมมติเราเป็นฟรีแลนซ์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 100,000 บาท ธนาคารอาจประเมินฐานรายได้ของเราเหลือเพียง 30-70% คือ 30,000-70,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น จึงทำให้ยิ่งหากรายรับเฉลี่ยไม่สูง และมีหนี้ติดตัว ก็จะยิ่งถูกประเมินความสามารถในการผ่อนชำระได้ต่ำลงไปอีก อันเป็นเหตุผลที่ทำให้ฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่กู้ซื้อบ้านไม่ผ่าน

แต่อย่างไรก็ตาม หากเราเคลียร์เครดิตทางการเงินของเราได้ดี แสดงที่มารายได้ที่ชัดเจนและมีความมั่นคง มีเงินออมและสินทรัพย์อื่นซึ่งสะท้อนถึงวินัยทางการเงินที่ดี ร่วมกับมีคนกู้ร่วมด้วยแล้ว โอกาสที่จะขอกู้ซื้อบ้านผ่านได้ก็จะมีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น สำหรับฟรีแลนซ์ที่ปรารถนาอยากกู้ซื้อบ้านเป็นของตัวเอง การเตรียมตัว เตรียมสถานะการเงินตัวเองให้พร้อม การรวบรวมเอกสารทางการเงินและอาชีพการงานอย่างละเอียดรอบคอบ จึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ และควรใช้เวลาเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่น ๆ สัก 1 ปีก่อนขอยื่นกู้ เพื่อให้มีโอกาสกู้ซื้อบ้านได้ผ่านง่ายมากที่สุดในครั้งเดียว

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ThinkOfLiving

DDproperty

BaanBaan

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ฟรีแลนซ์ ซื้อบ้าน อยากกู้ผ่าน ต้องเตรียมตัวอย่างไร