ราคาสร้างบ้าน มีแนวทางการประเมินอย่างไร
Loading

ราคาสร้างบ้าน มีแนวทางการประเมินอย่างไร

วันที่ : 28 สิงหาคม 2565
ราคาสร้างบ้าน มีแนวทางการประเมินอย่างไร

ไม่น่าจะมีใครปฏิเสธว่าราคาบ้านหรือที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนั้นพุ่งสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ทำให้บ่อยครั้งรูปแบบบ้านที่เราต้องการก็มีมูลค่าสูงเกินกว่าที่จะสู้ราคาไหว หนึ่งในทางออกที่จะทำให้เรามีบ้านในฝันที่ต้องการได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณที่สูงเกินไป ก็คือการสร้างบ้านด้วยตัวเอง เพราะบ้านที่ขายอยู่ในตลาดได้มีการบวกกำไรและค่าการตลาดไปไว้ด้วยแล้วอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามก่อนจะตัดสินใจสร้างบ้านด้วยตัวเองนั้น เราก็จำเป็นต้องทราบแนวทางในการประเมิน “ราคาสร้างบ้าน” ก่อนเพื่อให้สามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยองค์ราคาสร้างบ้านนั้นจะประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลัก ๆ 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. ค่างานออกแบบก่อสร้างและงานระบบ

รูปแบบของบ้านคือสิ่งแรก ๆ ที่เราใช้ในการตัดสินใจว่าจะซื้อบ้านหลังไหน ดังนั้น เมื่อเราจะต้องสร้างบ้านเอง ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การออกแบบบ้านที่ต้องการว่าจะมีกี่ชั้น กี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ รูปทรง รูปร่างเป็นแนวทางไหน ซึ่งหากเราไม่ได้สามารถเขียนแบบเองได้ ก็จำเป็นต้องจ้างทั้งหมด โดยในส่วนของงานออกแบบก่อสร้างและงานระบบที่ต้องมีค่าใช้จ่ายนั้น ก็ได้แก่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานสถาปัตกรรม งานระบบสุขาภิบาล งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ซึ่งความสำคัญของงานเขียนแบบบ้านนี้ ก็เพื่อนำไปใช้ขออนุญาตในการก่อสร้าง ดังนั้น หากเราไม่ได้ใช้แบบที่เขียนโดยวิศวกรหรือสถาปนิก ก็มีโอกาสที่แบบบ้านจะไม่ผ่านได้นั่นเอง

ทั้งนี้ ราคาค่างานออกแบบก่อสร้างและงานระบบของการสร้างบ้าน ใน Q2 ปี 65 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทุก ๆ หมวด ได้แก่

· งานวิศวกรรมโครงสร้าง มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 12.4% (YoY)

· งานสถาปัตยกรรม มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 2.3% (YoY)

· งานระบบสุขาภิบาล มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 1.7% (YoY)

· งานระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร มีอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น 5.4% (YoY)

2. ค่าวัสดุก่อสร้าง

นับเป็นค่าใช้สำคัญที่ต้องประเมินให้ดี และต้องรู้ทันสถานการณ์ของราคาค่าวัสดุที่มีการผันผวนขึ้นลงตามสภาพเศรษฐกิจด้วย เพื่อให้วางแผนซื้อวัสดุได้อย่างเพียงพอต่อการจบงานสร้างบ้านได้สำเร็จตามเป้าหมาย โดย ณ ปัจจุบันราคาค่าวัสดุก่อสร้างถือว่าปรับตัวขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจนกระทบต่อภาคการผลิต ตลอดจนต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น โดย ใน Q2 ปี 65 ราคาค่าวัสดุก่อสร้างบ้านมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเพิ่มขึ้น ดังนี้

· ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ราคาเพิ่มขึ้น 8.1% (YoY)

· ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ราคาเพิ่มขึ้น 6.3% (YoY)

· กระเบื้อง ราคาลดลง -3.2% (YoY)

· สุขภัณฑ์ ราคาเพิ่มขึ้น 12.9% (YoY)

· อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา ราคาเพิ่มขึ้น 4.9% (YoY)

· วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ราคาเพิ่มขึ้น 8.7% (YoY)

3. ค่าแรงงานก่อสร้าง

จัดเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่อีกก้อนในการประเมินราคาสร้างบ้าน เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนแรงงาน ความเชี่ยวชาญในงานต่าง ๆ อาทิ งานปูกระเบื้อง การก่ออิฐ งานลงเสาเข็ม งานทาสี เป็นต้น ตลอดจนระยะเวลาในการสร้างบ้านที่เรากำหนดไว้ ที่หากประเมินผิดพลาด หรือมีปัญหาทำให้เกิดความล่าช้า งบประมาณในส่วนนี้ก็จะบานปลายออกไปเรื่อย ๆ ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคร่าว ๆ เช่น หากค่าแรงคนงานก่อสร้าง 1 คน เท่ากับ 300 บาท ใช้คนงานทั้งหมด 5 คนต่อวัน จะเท่ากับค่าแรงงานในการก่อสร้างวันละ 1,500 บาท ซึ่งหากระยะเวลาในการสร้างบ้านแล้วเสร็จคือ 30 วัน สรุปค่าแรงงานในการก่อสร้างก็จะอยู่ที่ 45,000 บาท เป็นต้น

นอกจากค่าใช้จ่ายใน 3 หมวดที่กล่าวมานี้แล้ว ก็ยังจำเป็นต้องมีการคำนวณเพิ่มเติมในส่วนของค่าดำเนินการต่าง ๆ ในกรณีเราต้องจ้างวานผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่จะมีเกิดขึ้นได้อีก ซึ่งหากเราไม่ได้เป็นผู้ที่มีความรู้มากพอในการจะคุมงานก่อสร้างทุกอย่างเองได้ทั้งหมด ก็จำเป็นต้องมีผู้รับเหมา ซึ่งเราก็อาจถูกบวกกำไรเพิ่มเติมจากการประเมินค่าใช้จ่ายจำเป็นเข้าไปด้วยได้อีก กล่าวโดยสรุปก็คือ แม้การสร้างบ้านเองนั้นจะได้บ้านที่ราคาถูกกว่าในตลาดทั่วไป แต่ก็ต้องแลกมาด้วยขั้นตอนในการดำเนินการที่มีรายละเอียดซับซ้อนและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญสูง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้บ้านที่สร้างเสร็จออกมาอย่างสวยงามสมบูรณ์และไม่มีปัญหาเกิดขึ้นตามมาให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง

อย่างไรก็ตามสำหรับใครที่มีความตั้งใจอยากสร้างบ้านด้วยตัวเองเพื่อให้การประเมินราคาสร้างบ้านเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้นก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลราคาประเมินค่าก่อสร้างได้จากมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

REIC ดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐาน Q2 ปี 65

มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์)

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ดัชนีราคาบ้านจัดสรร

ดัชนีราคาห้องชุด

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าฯ

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ราคาสร้างบ้าน แนวทางการประเมิน