รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2561
Loading

รายงานผลสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคใต้ ครึ่งแรกปี 2561

วันที่ : 4 ธันวาคม 2561
รายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย
               ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจอุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย  จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 495 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 52,069 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 262,261 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการบ้านจัดสรร 322 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 30,816 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 129,255 ล้านบาท โครงการอาคารชุด 111 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 20,145 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 87,409 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 62 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 1,108 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 45,598 ล้านบาท

               ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 14,346 หน่วย หรือร้อยละ 27.6 ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน  9,711 หน่วย หรือร้อยละ 31.5 ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 4,302 หน่วย หรือร้อยละ 21.4 ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด  และโครงการวิลล่ามีหน่วยเหลือขายจำนวน 333 หน่วย หรือร้อยละ 30.1 ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด ... อ่านต่อฉบับเต็มคลิกที่ download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
PRESS RELEASE อื่นๆ