ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2564
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2564

วันที่ : 7 ตุลาคม 2564
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.5 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0. 2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 (QoQ) อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่