ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 2 ปี 2564
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 2 ปี 2564

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.2 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราร้อยละ 0.7 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2564 (QoQ)  อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่