ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2564
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2564

วันที่ : 8 เมษายน 2564
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.3 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 (QoQ)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่