ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2562
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 3 ปี 2562

วันที่ : 4 ตุลาคม 2562
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 3 ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.9 จุด ค่าดัชนีมีการขยายตัวลดลงต่อเนื่องมา 2 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และผลิตภัณฑ์เหล็ก และเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 (QoQ) มีการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.3
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่