ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2562
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ณ ไตรมาส 1 ปี 2562

วันที่ : 29 มีนาคม 2562
    ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ไตรมาส 2 ปี 2562 มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.2 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) เนื่องจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าตอบแทนงานสถาปัตยกรรม และการปรับเพิ่มขึ้นของราคาวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต และกระเบื้อง แต่เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2562 (QoQ) มีการขยายตัวลดลงร้อยละ 0.1 
อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่