สถานการณ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564
Loading

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 3 ปี 2564

วันที่ : 13 ธันวาคม 2564
"ศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาค โดยเชื่อมต่อ 3 สนามบิน และเมืองใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่สากล"
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัด EEC มีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง จนถึงไตรมาส 3 ปี 2564 ในมิติของอุปทานด้านการออกใบอนุญาตสรรที่ดินพบว่าต่ำที่สุดในรอบ 9 ปีนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2556 และการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ในช่วง ก่อนเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ถึงร้อยละ -21.7 แม้ว่าในไตรมาส 3 การออกใบอนุญาตก่อสร้างเริ่มปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยโดยเป็นบวกร้อยละ 13.3 ในมิติอุปสงค์ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย พบว่าจำนวนหน่วยลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สิบนับตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2562 ที่เริ่มมีการใช้มาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย ขณะที่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยก็ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่แล้วเช่นกัน
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
E-book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC อื่นๆ