สถานการณ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 1 ปี 2564
Loading

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยใน EEC ไตรมาส 1 ปี 2564

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ที่อยู่อาศัยใน 3 จังหวัด "โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก" หรือ EEC คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ในไตรมาส 1 ปี 2564 จังหวัด EEC ยังมีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด ของไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาด ระลอกที่ 3 ปัจจุบันยังไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งทำให้ภาพรวมเศรฐกิจไทยหดตัวลง ร้อยละ -2.6 ส่งผลให้สถานการณ์ ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ยังมีการปรับตัวลดลง อุปทานด้านการออกใบอนุญาตจัดสรรลดลงกว่าร้อยละ -53.3 แต่การออกใบอนุญาตปลูกสร้างที่อยู่อาศัยขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งแนวราบและอาคารชุดโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 และร้อยละ 65.1 ตามลำดับ


อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
E-book สถานการณ์ที่อยู่อาศัยในจังหวัด EEC อื่นๆ