สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ครึ่งหลังปี 2562
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยใน EEC ครึ่งหลังปี 2562

วันที่ : 15 สิงหาคม 2562
          ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ด้านอุปสงค์ลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าของโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยเล็กน้อย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปี 2561 ซึ่ง    ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในพื้นที่ EEC ได้รับผลกระทบจากมาตรการ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) น้อยกว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล เนื่องจากผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นกำลังซื้อจริงและเป็นบ้านหลังแรก ส่วนในด้านอุปทานการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 แต่การออกใบอนุญาตก่อสร้าง    ที่อยู่อาศัยในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 (เดือนมกราคม - พฤษภาคม) ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ประชาชนสร้างเอง

1.สถานการณ์ด้านอุปทานที่อยู่อาศัย
           1.1 การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
            ภาพรวมโครงการที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดิน ในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC (จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 (เดือนมกราคม -มิถุนายน) มีจำนวน 61 โครงการ 6,285 หน่วย ลดลงทั้งจำนวนโครงการและจำนวนหน่วย เมื่อเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยลดลงร้อยละ 29.1 และ ร้อยละ 31.5 ตามลำดับ (ดูแผนภูมิที่ 1) 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่