สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก ไตรมาส 4 ปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

วันที่ : 2 เมษายน 2562

ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในภาคตะวันออก 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี นครนายก และจังหวัดตราด ด้านอุปสงค์และอุปทานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 ในด้านอุปสงค์เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 ไตรมาสตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2560 ส่วนด้านอุปทานเป็นการเพิ่มขึ้นของการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน แต่การออกใบอนุญาตก่อสร้างลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560 

สำหรับภาพรวมในปี 2561 ทั้งปี สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยด้านอุปสงค์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 เป็นผลจากมาตรการกำกับดูแลสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งผลให้มีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมามากเป็นพิเศษในช่วงปลายปี โดยมีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์สูงที่สุดในรอบ 4 ปี ส่วนทางด้านอุปทานในภาพรวมทั้งภาคปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2560 แต่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัด EEC โดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรี และระยองซึ่งอุปทานใหม่ที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างทดแทนอุปทานเดิมที่ได้ขายและโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว 

สำหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่าตลาดที่อยู่อาศัยของภาคตะวันออก ในไตรมาส 1 ปี 2562 ยังคงมีการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2561 แต่จะชะลอตัวลงในช่วงไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 4 ของปี 2562 ทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนในด้านอุปทานที่อยู่อาศัยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด EEC จากมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสหกรรมของภาครัฐ 


 อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่