ตลาดอสังหาฯเหนือฟุบราคาเกิน3ล้านขายยาก
Loading

ตลาดอสังหาฯเหนือฟุบราคาเกิน3ล้านขายยาก

วันที่ : 16 กันยายน 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ แม้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์การเปิดขายโครงการใหม่ แต่ยังไม่สามารถฟ้นกำลังซื้อได้ สะท้อนจากภาพรวมจำนวนหน่วยเสนอขายลดลงต่อเนื่อง
          นายวิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เปิดเผยว่า การสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคเหนือ 5 จังหวัด ครึ่งแรกปี 2566 พบว่ามีจำนวนอุปทานพร้อมขาย 16,985 หน่วย มูลค่า 67,516 ล้านบาท แบ่งเป็นอาคารชุด 1,421 หน่วย มูลค่า 4,221 ล้านบาท บ้านจัดสรร 15,564 หน่วย มูลค่า 63,295 ล้านบาท มีโครงการใหม่เข้าสู่ตลาด 1,654 หน่วย มูลค่า 6,379 ล้านบาท มีโครงการขายได้ใหม่ 1,707 หน่วย มูลค่า 6,822 ล้านบาท ส่งผลให้มีหน่วยเหลือขาย 15,278 หน่วย มูลค่า 60,694 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่าภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ แม้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์การเปิดขายโครงการใหม่ แต่ยังไม่สามารถฟ้นกำลังซื้อได้ สะท้อนจากภาพรวมจำนวนหน่วยเสนอขายลดลงต่อเนื่อง

          นายวิชัยกล่าวว่า ภาพรวมด้านอุปทานครึ่งแรก 2566 มีที่อยู่อาศัยเสนอขาย 16,985 หน่วย ลดลง 14.3%  มูลค่า 67,516 ล้านบาท ลดลง 11.7% เป็นโครงการใหม่เพียง 1,654 หน่วย ลดลง 47.8% มูลค่า 6,379 ล้านบาท ลดลง 52.4% ทำให้ที่อยู่อาศัยเหลือขายครึ่งแรกปี 2566 จำนวน 15,278 หน่วย ลดลง 9.1% มูลค่า 60,694 ล้านบาท ลดลง 7.7% โดย 5 ทำเลมีหน่วยเหลือมากสุดใน 5 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย 1,489 หน่วย สันทราย 1,376 หน่วย บ่อสร้าง-ดอยสะเก็ด 1,304 หน่วย สารภี 1,296 หน่วย สนามบิน-ม.แม่ฟ้าหลวง 1,233 หน่วย ระดับราคาเหลือขายมากสุดคือ 3-5 ล้านบาท มีถึง 5,475 หน่วย มูลค่า 22,831 ล้านบาท โดยดีมานด์ครึ่งปีแรกมีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่ 1,707 หน่วย ทำเลขายได้สูงสุดคือ ในเมืองพิษณุโลก ดรีมแลนด์ สารภี สันทราย สนามบินม.แม่ฟ้าหลวง ตามลำดับ

          ทั้งนี้ เปรียบเทียบระหว่างตลาดที่อยู่อาศัยและอยู่ระหว่างขายของ 5 จังหวัด พบว่าเชียงใหม่ และเชียงราย มีขนาดตลาดเป็นลำดับ 1 และ 2 ในทุกด้าน จากจำนวนและสัดส่วนที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่มีการเสนอขายง 9,887 หน่วย หรือ 58.2% มูลค่า 41,525 ล้านบาท หรือ 61.5% และ 3,132 หน่วย หรือ 18.4% มูลค่า 12,493 ล้านบาท หรือ 18.5% ของหน่วยที่เสนอขายทั้งหมด ตามลำดับ โดยเชียงใหม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่มากสุด โดยเฉพาะบ้านจัดสรร มีสัดส่วน 40.9% ของหน่วยที่เปิดขายใหม่