SMARTอสังหาฟื้นหนุนดีมานด์พุ่งรุกขยายฐานใหม่ 
Loading

SMARTอสังหาฟื้นหนุนดีมานด์พุ่งรุกขยายฐานใหม่ 

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566
SMART ฉายภาพ อสังหาช่วงครึ่งปีหลังโตต่อ หนุนดีมานด์สินค้าวัสดุก่อสร้าง อิฐมวลเบาเพิ่มขึ้น เดินหน้าตามแผนมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายฐานลูกค้าใหม่ ดันรายได้วิ่งชนเป้าโต 10%
           นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงานกั้นผนังอาคารเปิดเผยว่า ทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง 2566 แนวโน้มเติบโตดี ปัจจัยสนับสนุนจากการทยอยฟื้นตัวของโครงการ อสังหาทั้งแนวราบ-แนวสูง รวมถึงภาคการ ท่องเที่ยวผลักดันให้งานโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ เกิดการลงทุนต่อเนื่อง หนุนความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้าง อิฐมวลเบา-อิฐมวลเบาตกแต่งที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น

          เดินตามแผน

          บริษัทเดินหน้าตามแผนงาน มุ่งเน้นกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้ามากที่สุด รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคและผู้ประกอบการโครงการอสังหาที่ให้ความสำคัญ ใส่ใจและเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มอบความยั่งยืน ทั้งด้านเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน และปลอดภัยต่อผู้อาศัย

          ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับกระแสตอบรับที่ดีมีคำสั่งซื้อต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการอสังหา แนวราบ-แนวสูง โรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าของบ้าน เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามมาตรฐานอาคาร ที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มเติม ปัจจุบันสัดส่วนรายได้จากงานภาคเอกชนอยู่ที่ 80% ภาครัฐ 20%

          นอกจากนี้ เตรียมเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อลดต้นทุนและปรับปรุงผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ เพื่อความปลอดภัย ลดผลกระทบที่อาจเกิดต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และสังคม

          เติบโตตามเป้า

          "บริษัทยึดหลักขับเคลื่อนธุรกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ESG (Environmental, Social, Governance) เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน โดยดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่การบริหารจัดการความเสี่ยง รับมือการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้างและต้นทุนพลังงานที่ยังคงมีความผันผวน ด้วยการบริหารจัดการการผลิตและสต๊อกสินค้าให้สอดคล้องกับปริมาณคำสั่งซื้อ รวมถึงการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ จะผลักดันให้การเติบโตรายได้ในปีนี้ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่ต่ำกว่า 10%" นายรังสี กล่าว
 
ข่าววัสดุก่อสร้าง-เฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ