คอลัมน์ ก่อสร้างและที่ดิน: ต่างชาติโอนคอนโดฯ พุ่งทำลายสถิติ
Loading

คอลัมน์ ก่อสร้างและที่ดิน: ต่างชาติโอนคอนโดฯ พุ่งทำลายสถิติ

วันที่ : 31 มีนาคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยว่า จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วน 45.5% ชลบุรี 30.9%
          หลังการแพร่ระบาดโควิด-19 ซาลงเป็นระดับโรคประจำถิ่นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา ปรากฏว่าชาวต่างชาติเข้ามาซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดมิเนียมจำนวนมากเกินกว่าที่คาดกันไว้ ไม่ต่างจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ทะลักเข้ามาเที่ยวไทยจำนวนมาก สูงกว่าที่ฝ่ายต่างๆ คาดการณ์ไว้

          ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยผลการรวบรวมข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคนต่างชาติทั่วประเทศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ไตรมาส 4 ปี 2565 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติ 3,780 ยูนิต เพิ่มขึ้น 82.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน (YoY) และเพิ่มสูงสุดในรอบ 16 ไตรมาส นับจากไตรมาส 1 ปี 2562

          ในแง่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดดังกล่าวมีมูลค่าจำนวน 19,544 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส นับจากไตรมาสที่ 1 ปี 2561

          ในแง่พื้นที่ที่โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด มีจำนวน 170,942 ตารางเมตร เพิ่มขึ้น 85.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อน (YoY) และเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 20 ปีนับจากไตรมาส 1 ปี 2561

          จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้คนต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี สมุทรปราการ ภูเก็ต และเชียงใหม่ โดยกรุงเทพฯ มีสัดส่วน 45.5% ชลบุรี 30.9%

          ในปี 2565 ชาวจีนเป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุดทั่วประเทศ มีสัดส่วนสูงถึง 49.4% รองลงมา 4 สัญชาติตามลำดับได้แก่ รัสเซีย 7.0% สหรัฐอเมริกา 4.7% สหราชอาณาจักร 3.4% และฝรั่งเศส 3.0% หากดูยอดโอนสะสมตั้งแต่ปี 2561-2564 สัญชาติที่โอน 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และเยอรมณี ที่น่าสนใจคือสัญชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่แม้จำนวนหน่วยและมูลค่าการซื้อจะยังไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม และมาเลเซีย

          เห็นได้ชัดว่า แนวโน้มชาวต่างชาติที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อ รวมทั้งเศรษฐีจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกัน มีความต้องการที่อยู่อาศัยในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

          สำหรับประเทศไทยเรา ถ้ามีนโยบายที่ดีชัดเจน มีการเลือกสรร ก็เป็นโอกาสที่จะสร้างความเติบโตให้กับเศรษฐกิจ

          แต่ถ้าไม่มีนโยบาย ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ผลประโยชน์ก็จะไปตกแก่กลุ่มคนที่ถืออำนาจตามกฎหมาย กลุ่มคนที่ทำธุรกิจสีเทา เม็ดเงินที่หมุนเวียนก็จะเป็น "ส่วย" ไม่ใช่เงินภาษี