ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่Q4/65ปรับตัวเพิ่ม
Loading

ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่Q4/65ปรับตัวเพิ่ม

วันที่ : 20 มกราคม 2566
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัย Q4/65 พบดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ และห้องชุดใหม่ เพิ่มขึ้น 2.7% จากปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.4% จาก Q3/65
           ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ เผยดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับลดลง -0.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง -1.9% จากไตรมาสก่อนหน้า เหตุผู้ประกอบการฯ เพิ่มการกระตุ้นยอดขายของบ้านจัดสรรและอาคารชุดในไตรมาสนี้

          ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 130.2 โดยเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีค่าดัชนี 127.2 โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่มีการเปิดขายในไตรมาสนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มีต้นทุนค่าก่อสร้างสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดยกเว้นหมวดกระเบื้องเมื่อเทียบราคากับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสูงขึ้นเล็กน้อย

          โดยเมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า กทม.มีค่าดัชนีเท่ากับ 126.1 เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 0.2% ขณะที่ใน 3 จังหวัดปริมณฑล คือ จังหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี มีค่าดัชนีเท่ากับ 132.5 เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ลดลง 3.4%

          ส่วนดัชนีราคาบ้านเดี่ยว กทม.และปริมณฑลไตรมาส 4/65 มีค่าดัชนีเท่ากับ 131.0 เพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าเพิ่มขึ้น 2.8% และเมื่อจำแนกพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาบ้านเดี่ยว มีการเพิ่มขึ้นมากในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล ขณะที่พื้นที่กรุงเทพฯลดลงเล็กน้อย

          ดัชนีทาวน์เฮาส์ด้านดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไตรมาส 4/65 มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.3 เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เพิ่มขึ้น 1.8% โดย มีค่าดัชนีเท่ากับ กาม.อยู่ที่ 128.2 เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนเพิ่มขึ้น 2.2%

          ส่วนในจังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 129.9 ลดลง -0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

          ดัชนีราคาห้องชุดใหม่สำหรับดัชนีราคาภาพรวมห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 150.3 จุด ลดลง -0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง -1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า โดยมีข้อสังเกตว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปี 65 การที่ราคาห้องชุดยังคงปรับลดลง อาจเนื่องมาจากผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การส่งเสริมการขายห้องชุดเป็นส่วนลดเงินสดมากที่สุดเพื่อ ต้องการเร่งการซื้อขาย และเร่งโอนกรรมสิทธิ์ก่อนที่จะหมดมาตรการผ่อนปรน LTV ในวันที่ 31 ธันวาคม 65 และส่วนใหญ่เป็นโครงการอาคารชุดเก่าที่มีการสร้างเสร็จและเปิดขายมาก่อนปี64 ซึ่งต้นทุนการผลิตยังเป็นต้นทุนเดิมที่ราคาวัสดุก่อสร้างยังไม่ปรับขึ้นราคา ดังนั้นหากกลุ่มห้องชุดเหลือขายใน สต๊อกเดิมของผู้ประกอบการที่สร้างในราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเดิม ถูกดูดซับจากตลาดไปแล้ว ก็อาจจะส่งผลให้ดัชนีราคาห้องชุดมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน

          ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 4 ปี 2565 เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่ พบว่า ในกทม.มีค่าดัชนีเท่ากับ 152.0 จุด ลดลง -0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และลดลง -1.9% เมื่อเทียบกับ ไตรมาสก่อนขณะที่ ในจังหวัดปริมณฑล คือ สมุทรปราการ และ นนทบุรี มีค่าดัชนีเท่ากับ 142.5 จุด ลดลง -0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง -1.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า