โรงแรมกุมขมับขาดแรงงาน
Loading

โรงแรมกุมขมับขาดแรงงาน

วันที่ : 5 สิงหาคม 2565
ลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าชาวไทย แต่มีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น สะท้อนจากโรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% ทยอยเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565
          ทั้งแม่บ้าน-พ่อครัว-ฟร้อนท์

          นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่พักแรม เดือน ก.ค. 65 จัดทำโดยสมาคมฯและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีผู้ประกอบการที่พักแรมตอบแบบสำรวจ 118 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-25 ก.ค. 65 พบว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเดือน ก.ค. 65 เพิ่มขึ้นเป็น 45% จากเดือนก่อนอยู่ที่ 38% ตามที่รัฐบาลได้ยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบไทยแลนด์พาส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป และขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย อีก 1.5 ล้านสิทธิใหม่ ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น อัตราการเข้าพักของโรงแรมปรับเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาค ทั้งนี้คาดการณ์อัตราการเข้าพักในเดือน ส.ค. 65 ไว้ที่ 42%

          "ลูกค้าของโรงแรมส่วนใหญ่ยังคงเป็นลูกค้าชาวไทย แต่มีลูกค้าต่างชาติเพิ่มขึ้น สะท้อนจากโรงแรมที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติมากกว่า 50% ทยอยเพิ่มขึ้นหลังมีการผ่อนคลายมาตรการเปิดประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 ทั้งนี้หากพิจารณากลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้าพักส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าเอเชียและตะวันออกกลาง รองลงมา คือยุโรปตะวันตก"

          อย่างไรก็ตาม โรงแรมส่วนใหญ่ราว 68% ยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน โดยกระจายอยู่ในตำแหน่งต่าง ๆ เกือบทุกแผนก เช่น แม่บ้าน พนักงานต้อนรับ พนักงานทำความสะอาด พ่อครัวแม่ครัว เด็กเสิร์ฟ และช่างเทคนิค แม้ส่วนหนึ่งจะพอหาคนทดแทนได้ แต่ยังขาดทักษะ โดยเฉพาะด้านการให้บริการและภาษา

          ส่วนประเด็นเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้าง พบว่าโรงแรม 67% ยังไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้าง ส่วนอีก 33% มีการปรับขึ้นค่าจ้าง ทั้งนี้หากมีการประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ คาดว่ามีโรงแรม 74% ได้รับผลกระทบ โดยโรงแรมระดับ 1-3 ดาว จะได้รับผลกระทบมากกว่าโรงแรมระดับ 4-5 ดาว ทั้งนี้ 16% ของผู้ตอบแบบสำรวจคาดว่าจะได้รับผลกระทบมาก เพราะลูกจ้างมากกว่า 50% ของโรงแรมกลุ่มนี้ต้องได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรงแรมน้อยกว่า 4 ดาว

          อย่างไรก็ตามบรรดาผู้ประกอบการโรงแรมต่างขอให้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทั้งมาตรการช่วยเหลือด้านต้นทุน โดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และขยายเวลา/ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มาตรการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำมาปรับปรุงห้องพักโดยเฉพาะโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดตลาดต่างประเทศกลุ่ม ใหม่ และจัดอบรมพนักงานบริการ สนับสนุนการท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น และการจัดประชุมสัมมนา ท่องเที่ยว เพื่อสร้างความ เข้มแข็ง เตรียมพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่น ช่วยประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาคเอกชน อื่นๆ