ธอส.ขยายเวลาผ่อนหนี้ถึง31ธ.ค.64 
Loading

ธอส.ขยายเวลาผ่อนหนี้ถึง31ธ.ค.64 

วันที่ : 9 ตุลาคม 2564
ลูกค้าเดิมใน 8 มาตรการข้างต้นและต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
          เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารช่วยเหลือ ลูกค้าได้รับผลกระทบด้านรายได้จาก โควิด-19 ปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถปรับตัวได้ กลับมาผ่อนชำระตามปกติ คงเหลือลูกค้าอยู่ระหว่างช่วยเหลือตามมาตรการ รวมจำนวน 189,686 บัญชี เงินต้นคงเหลือ 190,834 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายลูกค้ายังคงได้รับผลกระทบจึงขยายระยะเวลาความช่วยเหลือให้กับลูกค้าเดิมในโครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ต่อไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

          นายฉัตรชัยกล่าวว่า ขยายเวลาความช่วยเหลือ 8 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 9, 10, 11 และ 11 New Entry : แบ่งจ่ายเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดเงินต้น ตัดดอกเบี้ย) เหลือ 25% หรือ 50% หรือ 75% ของเงินงวดผ่อนชำระในปัจจุบันทั้ง 4 มาตรการ ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติ สถานะหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) และลูกหนี้สถานะเอ็นพีแอลอยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ และต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบ จากการประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจ หรือการค้า เนื่องจากโควิด-19 ไม่สามารถผ่อนชำระเงินงวดให้ธนาคารได้ตามสัญญาเงินกู้

          นายฉัตรชัยกล่าวว่า มาตรการที่ 13 พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับลูกค้ามีสถานะบัญชีปกติ มาตรการที่ 14 พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดดอกเบี้ยลงเหลือ 3.90% ต่อปี สำหรับลูกหนี้เอ็นพีแอล อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ มาตรการที่ 15 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ระหว่างการประนอมหนี้หรือสถานะกฎหมาย และมาตรการที่ 16 พักชำระเงินต้นและพักชำระดอกเบี้ย สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะเอ็นพีแอล (ค้างชำระเงินงวดติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน) หรืออยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

          นายฉัตรชัยกล่าวว่า ลูกค้าเดิมใน 8 มาตรการข้างต้นและต้องการขยายระยะเวลาความช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน แอพพลิเคชั่น GHB ALL หรือ GHB Buddy บนไลน์ พร้อมกับอัพโหลดหลักฐานยืนยันว่าได้รับผลกระทบทางรายได้ ให้ธนาคารพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 ตุลาคม 2564 ส่วนกรณีลูกค้าไม่มีสมาร์ทโฟน กรอกข้อมูลได้ที่ www.ghbank.co.th
 
ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ