ซื้อบ้านมือสอง ต้องระวังการก่อสร้างดัดแปลงผิดกฎหมาย
Loading

ซื้อบ้านมือสอง ต้องระวังการก่อสร้างดัดแปลงผิดกฎหมาย

วันที่ : 17 ธันวาคม 2563
ซื้อบ้านมือสอง ต้องระวังการก่อสร้างดัดแปลงผิดกฎหมาย

“บ้านมือสอง” ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับทุกคนที่ฝันอยากมีบ้าน เพราะทำให้เราได้บ้านในราคาที่ไม่แพงเกินไป ในทำเลที่ถูกใจ ยื่นกู้ได้ง่าย และดอกเบี้ยต่ำกว่าบ้านใหม่มือหนึ่ง แต่ทั้งนี้ การซื้อบ้านมือสองก็มีสิ่งสำคัญที่ต้องระวังเช่นกัน นั่นก็คือ การก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ที่อาจฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งหากไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนซื้อ อาจทำให้เกิดปัญหาต้องแบกรับภาระการรื้อถอนแก้ไขภายหลังได้

ตรวจก่อนซื้อบ้านมือสอง ไม่ต้องรื้อถอนภายหลัง

ด้วยเพราะทางกรุงเทพมาหานคร ได้รับการร้องเรียนจำนวนมากจากการซื้อบ้านมือสองต่อจากเจ้าของเดิม โดยไม่ทราบว่าบ้านมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ที่ผิดกฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ทำให้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ต้องกลายเป็นผู้รับภาระแก้ไขรื้อถอนตามคำสั่งเจ้าพนักงานภายหลัง จึงจัดให้มีโครงการ “ตรวจก่อนซื้อ ไม่ต้องรื้อภายหลัง” ขึ้นมา เพื่อช่วยเยียวยาให้เจ้าของบ้านมือสองไม่ต้องรับความเดือดร้อน โดยเป็นการขอหนังสือรับรองความถูกต้องของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งสามารถทำได้ตาม รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  1. ผู้มีความประสงค์จะขอตรวจสอบ ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร โดยมีหลังฐานแนบพร้อมการยื่นคำร้อง ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอ ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทในกรณีเป็นนิติ บุคคล สำเนาโฉนดที่ดิน และ/หรือ หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในตัวอาคาร สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ละสำเนาแบบแปลน แผนผังที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร สัญญาจะซื้อจะขายอาคารที่ขอให้ตรวจสอบ แผนผังสังเขปแสดงที่ตั้งอาคาร

  2. หากเป็นอาคารไม่เกิน 4 ชั้น ให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตที่อาคารนั้นตั้งอยู่

  3. หากเป็นอาคารเกิน 4 ชั้น ให้ยื่นคำร้องขอตรวจสอบที่กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

  4. เมื่อยื่นคำร้องและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว จะแจ้งให้มาติดตามผลภายใน 15 วัน

  5. เมื่อตรวจสอบแล้ว เจ้าหน้าที่จะเสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการสำนักการโยธา และผู้อำนวยการเขต เพื่ออนุมัติคำสั่ง

  6. หากอาคารบ้านมือสองไม่มีการก่อสร้างดัดแปลงที่ผิดกฎหมาย จะมีการออกหนังสือรับรองแก่เจ้าของอาคาร แต่หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร ก็จะไม่สามารถออกหนังสือรับรองให้ได้

ประโยชน์ของโครงการตรวจบ้านมือสองนี้ จะช่วยลดความเสียหายที่ได้รับจากการซื้อบ้านมือสองที่มีการดัดแปลง หรือสร้างผิดกฎหมายได้ ทั้งยังทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร และทำให้เรามั่นใจได้ว่า “การซื้อบ้านมือสอง” ของเรา จะไม่นำมาซื้อภาระและปัญหาภายหลัง ดังนั้น ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านมือสองจึงต้องใส่ใจเรื่องการตรวจสอบให้ดี เพราะปัจจุบันมีการซื้อขายบ้านมือสองกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งก็มีทั้งเป็นบ้านที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง หรือเพื่อสร้างความมั่นใจให้ได้มากยิ่งขึ้น ในการซื้อบ้านมือสองของเรา ก็ควรเลือกซื้อกับโครงการหรือหน่วยงานที่น่าชื่อถือ ตรวจสออบได้ อย่างโครงการบ้านมือของรัฐ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นการป้องไม่ให้เกิดปัญหาและความเสียหายขึ้น อันจะทำให้เราได้เป็นเจ้าของบ้านในฝันที่อยู่สบาย สุขกายสุขใจอย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

กรมที่ดินสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ซื้อบ้านมือสอง บ้าน กรมที่ดิน ทำเล ดัดแปลงบ้านมือสอง