ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ต้องรู้
Loading

ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ต้องรู้

วันที่ : 5 มิถุนายน 2566
ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ข้อมูลสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ต้องรู้

ดัชนีราคาก่อสร้างบ้านมาตรฐาน คือ ตัววัดราคาเฉลี่ยของราคาค่าก่อสร้างบ้านที่ประชาชนจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ก่อสร้างคราวละ 1 หลัง ซึ่งจะใช้ค่าเฉลี่ยในปีใดปีหนึ่ง เปรียบเทียบกับปีที่อ้างอิง เพื่อหาแนวโน้มราคาบ้านในตลาดอสังหาฯ ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่ โดยหากดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสูงขึ้น โอกาสที่ราคาบ้านในตลาดจะมีแนวโน้มสูงขึ้นก็เป็นไปได้มาก
ทั้งนี้ ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานนั้น ไม่ได้มีประโยชน์ต่อคนที่ต้องการสร้างบ้านอยู่เอง หรือแค่เฉพาะกับนักลงทุนเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากดัชนีนี้ได้ด้วยในหลาย ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

  1. ใช้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านประเมินต้นทุนในการสร้างโครงการ

    จริงอยู่ที่ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานนั้นเป็นการเก็บข้อมูลจากราคาค่าก่อสร้างบ้านที่ประชาชนจ้างผู้รับเหมาเป็นผู้ก่อสร้างคราวละ 1 หลัง ซึ่งไม่อาจใช้อ้างอิงกับราคาค่าก่อสร้างบ้านหรือคอนโดเป็นโครงการของผู้ประกอบการได้โดยตรง แต่ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านก็จะช่วยบอกแนวโน้มต้นทุนราคาค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ในตลาดได้ว่าสูงขึ้นหรือต่ำลงอย่างไร ทำให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินต้นทุนในการสร้างโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการห้องชุดของตัวเองได้ว่าจะต้องใช้งบประมาณมากหรือน้อยเท่าไรหากต้องการสร้างโครงการเพื่อขายในช่วงเวลานั้น ๆ

  2. ใช้ช่วยวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงในการเปิดโครงการใหม่

    ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานสูงขึ้น เป็นตัวสะท้อนว่าค่าวัสดุในการก่อสร้าง ค่าแรงงานในการก่อสร้างนั้นสูงขึ้น ซึ่งก็อาจเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี มีวิกฤตเศรษฐกิจ หรือสถานการณ์สังคมที่เป็นปัญหาเกิดขึ้น เช่น ภาวะสงครามที่ทำให้น้ำมันแพง ค่าขนส่งวัสดุต่าง ๆ ก็แพงขึ้น เป็นต้น ดังนั้น หากประเมินอย่างรอบด้านแล้วผู้ประกอบการจะสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าในภาวะที่ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านเพิ่มสูงขึ้นนั้นมีความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองมากน้อยเพียงใด เมื่อประเมินความเสี่ยงแล้วสามารถรับมือไหวหรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจก็อาจจำเป็นต้องระงับการก่อสร้างเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ไปก่อน เป็นต้น

  3. ใช้ช่วยกำหนดกลยุทธ์ทิศทางการตั้งราคา

    เมื่อผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้ดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐานในการช่วยวิเคราะห์ต้นทุนค่าก่อสร้างโครงการของตัวเองได้แล้ว ก็จะพอมองออกทันทีว่าต้นทุนในการก่อสร้างเป็นเท่าไร แล้วจะต้องตั้งราคาขายเท่าไรเพื่อให้ได้กำไรตามเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งหากเห็นภาพราคาขายที่ตั้งแล้วพบว่าสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ ขัดกับกำลังซื้อและความต้องการอสังหาฯ ของผู้คนและนักลงทุน ก็อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าช่วงเวลานั้นไม่เหมาะที่จะก่อสร้างบ้านเพื่อเปิดตัวโครงการใหม่ ตรงกันข้ามหากดัชนีราคาค่าก่อสร้างต่ำ เห็นต้นทุนที่ถูกลงชัดเจน ก็จะทำให้มีแนวทางในการใช้กลยุทธ์การตั้งราคาขายและการทำโปรโมชั่นที่ช่วยกระตุ้นการขายได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น มีโอกาสสำเร็จสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการง่ายขึ้น

การก่อสร้างบ้านถือเป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยตรง ดังนั้น การทราบความเคลื่อนไหวของดัชนีราคาค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนจำเป็นต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดในทันกับทุกสถานการณ์ เพื่อให้สามารถประเมินโอกาสและความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่การดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ดัชนีราคา ค่าก่อสร้างบ้านมาตรฐาน ข้อมูลสำคัญ ผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ