ต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้อย่างไร
Loading

ต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้อย่างไร

วันที่ : 26 ธันวาคม 2565
ต่างชาติถือครองที่ดินในประเทศไทยได้อย่างไร

ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนด้วยการดึงชาวต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยนั้น ทำให้เกิดข้อถกเถียงกันมากมายว่าเป็นผลดีหรือผลเสียต่อคนไทยและประเทศไทยกันแน่ ซึ่งเพื่อให้สามารถมองภาพรวมของประเด็นนี้ได้อย่างชัดเจนนั้น เราจำเป็นต้องเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ดีเสียก่อนว่า ต่างชาติที่จะเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยนั้น เป็นใครได้บ้างและมีสิทธิมากแค่ไหนในการถือครองที่ดินในบ้านเรา

ไม่ใช่ต่างชาติทุกคนที่ถือครองที่ดินไทยได้

มีสิทธิ์เฉพาะกลุ่มชาวต่างชาติที่กำหนดเท่านั้น

เนื่องจากการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในไทยได้นี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน ดังนั้น จึงไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกคนที่สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้ แต่ต้องเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดย 4 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นั้น ได้แก่

  1. กลุ่มประชากรชาวต่างชาติที่มีความมั่งคั่งสูง

  2. กลุ่มชาวต่างชาติที่เกษียณอายุแล้วจากต่างประเทศ

  3. กลุ่มชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทย

  4. กลุ่มชาวต่างชาติผู้มีความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผู้ติดตามของชาวต่างชาติ อาทิ คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และจำนวนไม่เกิน 4 คน

ต่างชาติถือครองที่ดินไทยได้ไม่เกิน 1 ไร่

และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

ในความเป็นจริงแล้วประชากรชาวต่างชาติ 4 กลุ่มที่กล่าวไปข้างต้นนั้น คือกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาต ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยแบบระยะยาวได้เป็นกรณีพิเศษ โดยสามารถถือวีซ่าได้นานถึง 10 ปี แต่ก็ยังไม่ใช่ผู้ที่สามารถถือครองที่ดินไทยได้ เพราะยังมีเกณฑ์ข้อกำหนดอื่น ๆ อีกที่ต้องเข้าเงื่อนไขให้ครบ โดยชาวต่างชาติใน 4 กลุ่มที่ได้รับอนุญาตอยู่ไทยได้ในระยะยาวจะสามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้นั้น ก็ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  • ต้องนำเงินมาลงทุนในกิจการที่กำหนด มากกว่า 40 ล้านบาทขึ้นไป

  • ต้องคงเงินในการลงทุนดังกล่าวไว้ในธุรกิจหรือกิจการที่กำหนดของประเทศไทยไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • สามารถถือครองที่ดินได้เพียงไม่เกิน 1 ไร่เท่านั้น

  • ที่ดินที่ถือครองไม่เกิน 1 ไร่ ต้องเป็นการถือครองเพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น

ดีหรือเสียกันแน่กับการให้สิทธิ์

ชาวต่างชาติถือครองที่ดินไทย

หากเราพิจารณาถึงเงื่อนไขของการที่ชาวต่างชาติคนหนึ่งจะสามารถถือครองที่ดินในไทยได้แล้วนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงผลดีมากกว่าผลเสีย เพราะต่างชาติ 1 คนสามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้เพียงแค่ 1 ไร่ และเป็นไปได้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น ในขณะที่ประเทศไทยจะได้เม็ดเงินลงทุนเข้ามาในประเทศมากถึง 40 ล้านบาทต่อคน ซึ่งถือว่าก็เป็นไปตามแนวคิดที่ตั้งใจให้สิทธิ์นี้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ทั้งนี้ ในส่วนของความกังวลว่าสุดท้ายแล้วคนไทยจะไม่มีที่ดินทำกินที่ดินอยู่อาศัยนั้น ก็ถือเป็นเรื่องที่ต้องมีการติดตามกันต่อไปในระยะยาว เพราะปัจจุบันชาวต่างชาติที่ได้สิทธิ์ในการถือครองที่ดินนั้นก็มีจำนวนน้อยมาก ๆ โดยหากในอนาคตประเทศไทยกลายเป็นถิ่นฐานที่มีชาวต่างชาติอยากเข้ามาพักอาศัยมากขึ้น ก็คงจำเป็นต้องมีการพิจารณาเงื่อนไขอื่น ๆ ประกอบต่อไปให้เข้ากับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต

การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศไทยโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องนำเงินมาลงทุนเป็นจำนวนมากนั้น ถือว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของสภาพเศรษฐกิจ การจ้างงาน ไม่มากก็น้อย ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจมีการเติบโต ความคึกคักของเม็ดเงินในตลาดอสังหาฯ ก็จะเติบโตตามไปด้วย ดังนั้น ในมิติหนึ่งสำหรับผู้อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ มาตรการดังกล่าวนี้ย่อมส่งผลในทางบวกกับการลงทุนอสังหาฯ ค่อนข้างชัดเจนในระยะยาว จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องติดตามข่าวสาร และข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถวางแผนและหาจังหวะเข้าลงทุนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

Thainews.prd.go.th

Prachachatสมัครเป็นสมาชิกเว็บ REIC

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

รู้ข้อมูลอสังหาฯ ก่อนใคร

สมัครได้ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

เพื่อให้การซื้อ-ลงทุนที่อยู่อาศัย

เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำที่สุด

.

.

สมัครเลยที่

https://www.reic.or.th/Member/RegisterGeneral

.

.

------------------------

ติดตามศูนย์ข้อมูลฯ เพิ่มเติมได้ที่

 Website : www.reic.or.th

 Twitter : www.twitter.com/REICFan

 Youtube : www.youtube.com/user/REICPR

 Line : @REICFan

#ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ #REIC

Tags :  ต่างชาติ ต่างชาติถือครอง ที่ดินในประเทศไทย