วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
Loading

วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 22 มิถุนายน 2565
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
REIC จัดงานสัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม ข้อมูล Q1/2565 พร้อมด้วยเสวนา เรื่องเจาะกลยุทธ์การบริหารต้นทุน - การตลาด ภายใต้วิกฤตสงครามก้าวต่อไปสู่ปี 2565