ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567
Loading

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567

วันที่ : 22 มีนาคม 2567
ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2567 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 13:30 - 16:30 โดย ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร เเละ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บรรยายผลสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยภาคสนามล่าสุด (H2/2566) ภาคตะวันออกเฉียงหนือ