วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ยุคหลังโควิด - 19
Loading

วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ยุคหลังโควิด - 19

วันที่ : 30 มีนาคม 2565
วิเคราะห์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคตะวันออก ยุคหลังโควิด - 19
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2565 ภาคตะวันออก (EEC) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 อีกหนึ่งกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลสำรวจภาคสนาม เปลี่ยนการลงทุนที่ใช้แค่ "ประสบการณ์” สู่การตัดสินใจ “บนพื้นฐานข้อมูลที่แท้จริง” พบกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน Demand และ Supply ลงลึกถึงประเภท และทำเลที่มีศักยภาพ