สื่อมัลติมีเดีย
Loading

Digital Transformation กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ โดย คุณวรินธร ชัยวิวัธน์

วันที่ : 31 มีนาคม 2560
Digital Transformation กับการพัฒนาที่อยู่อาศัยในภาคเหนือ โดย คุณวรินธร ชัยวิวัธน์
สัมมนา สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือ(เชียงใหม่-เชียงราย-พิษณุโลก-ตาก) วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่