สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. งานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" จากผลการสำรวจภาคสนาม ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และมหาสารคาม พร้อมทั้งร่วมเสวนากับเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่องเสวนาเรื่อง Sharing Economy ทางรอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นำทีมโดยดร. วิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ และผู้ตรวจการธนาคาร