สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ

วันที่ : 23 มิถุนายน 2564
สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 งานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ" จากผลการสำรวจภาคสนาม ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก พร้อมทั้งร่วมเสวนากับเหล่าวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเรื่อง ปรับกลยุทธ์สร้างโอกาสขายเมื่อแรงซื้อต่างชาติหายไป