แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ปี 2566
Loading

แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ปี 2566

วันที่ : 3 เมษายน 2566
แนวโน้มและทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ภาคเหนือ ปี 2566
REIC จัดงานสัมมนา "สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2566 ภาคเหนือ" รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย จากผลการสำรวจภาคสนาม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. (Online Seminar)