Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2566

วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566
ไตรมาส 2 ปี 2566
          ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในภาพรวม ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2  ปี 2566 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 129.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.3 และเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2566 (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรก็มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 เช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าราคาบ้านจัดสรรในไตรมาส 2 ปี 2566 ได้มีการปรับราคาขึ้นจากปีที่แล้วและจากไตรมาสก่อนหน้า 
          ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการใหม่ที่เปิดตัวในช่วงปี 2564 – 2565 ซึ่งมีต้นทุนค่าพัฒนาโครงการสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าที่ดินและค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับราคาสูงขึ้นตาม และพบว่าในไตรมาสนี้บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดขายโดยการให้ของแถมมากที่สุด เช่น ฟรีแอร์ ปั๊มน้ำ แท้งค์น้ำ มิตเตอร์น้ำ มิตเตอร์ไฟฟ้า จัดสวน ปูหญ้า....อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF 
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่