ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 4 ปี 2565
Loading

ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ไตรมาส 3 ปี 2565

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566
ไตรมาส 4 ปี 2565
ดัชนีรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ (หมวดที่อยู่อาศัย) ของประเทศไทย ในภาพรวมของ ไตรมาส 4 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 93.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ร้อยละ 0.9และเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ดูตารางที่ 1 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2)

อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่