ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล

วันที่ : 7 ตุลาคม 2565
ไตรมาส 3 ปี 2565
         ดัชนีราคาภาพรวมห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 153.2 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสแรกในช่วง 5 ไตรมาสที่ผ่านมา และหากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ก็มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9  ซึ่งเป็นการเพิ่มต่อเนื่องมา 3 ไตรมาสติดต่อกัน ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2565 โดยมีข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงของดัชนีเช่นนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า ราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลน่าจะเริ่มปรับตัวขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นเกือบทุกหมวดของวัสดุก่อสร้างโดยสามารถดูจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในกลุ่มสุขภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดประมาณร้อยละ 13.2 รองลงมาในกลุ่มราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน รวมถึงต้นทุนค่าแรงงานอีกด้วย ดังนั้นหากกลุ่มห้องชุดเหลือขายใน สต๊อกเดิมของผู้ประกอบการที่สร้างในราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเดิม ถูกดูดซับจากตลาดไปแล้ว ก็จะส่งผลให้ดัชนีราคาห้องชุดมีทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน...อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF  
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่