ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 3 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 7 ตุลาคม 2565
ไตรมาส 3 ปี 2565
          ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2565 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 127.2 ลดลงร้อยละ -0.02 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.2 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่  7 นับตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564  และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.1 
          ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่าที่มีการเปิดขายมาก่อนหน้าไตรมาสนี้ ต้นทุนการผลิตยังเป็นต้นทุนเดิมที่ราคาวัสดุก่อสร้างยังไม่ขึ้นราคา จึงทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับลดราคาให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อในกลุ่ม Real Demand ที่ลดลงจาก ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งพบว่าในเดือนสิงหาคม 2565 มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 7.86 ซึ่งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา การขึ้นของอัตราเงินเฟ้อของไทยอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และยังคงครองสถิติสูงสุดในรอบ 13 ปี ทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านกลุ่มพลังงาน และกลุ่มอาหาร อาจทำให้รายได้ที่มีหรือเงินที่หามาได้ไม่เพียงพอกับการยังชีพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อกระตุ้นยอดขายของบ้านจัดสรรในไตรมาสนี้ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์โปรโมชั่นส่วนลดเงินสดมากที่สุด เพื่อส่งเสริมการขายหรือลดล้างสต๊อก และช่วยสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านแต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในตอนนี้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชั่นส่วนลดเงินสดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสำหรับโครงการเก่าที่ยังคงเปิดขายอยู่ทำให้ในไตรมาสนี้ราคาของทาวน์เฮ้าส์ยังคงลดลง แต่บ้านเดี่ยวราคาเริ่มขยับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
          สำหรับราคาบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อมาทดแทนบ้านจัดสรรที่ถูกดูดซับจากตลาดไปแล้วจะมีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น...อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่