ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565
     ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565 มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.8 จุด ลดลงร้อยละ -0.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ยังคงลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 7 แล้ว ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2563 แต่หากเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาห้องชุดใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีทิศทางปรับตัวขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาห้องชุดใหม่มีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นโดยเห็นได้ชัดจากดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในกลุ่มราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กที่ยังคงเพิ่มขึ้นมากถึงประมาณร้อยละ 27.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าถึงร้อยละ 7.0 ดังนั้น หากห้องชุดใหม่ที่สร้างเสร็จเหลือขายในสต๊อกของผู้ประกอบการในราคาต้นทุนค่าก่อสร้างเดิมถูกดูดซับจากตลาดไป ก็จะส่งผลให้ราคาที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างใหม่จะมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างแน่นอน
     สำหรับภาพรวมราคาห้องชุดใหม่ที่ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการหดหายไปของกำลังซื้อชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่ยังไม่เปิดให้เดินทางออกนอกประเทศ รวมทั้งการหดหายไปของกำลังซื้อในกลุ่มนักลงทุนและนักเก็งกำไรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้ประกอบส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ให้ส่วนลดเงินสดมากที่สุดถึงร้อยละ 46.9 ของการสำรวจในไตรมาสนี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นในภาวะเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น...อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF  
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่