ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2565 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565
ไตรมาส 2 ปี 2565
        ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2565  ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 127.3 ลดลงร้อยละ -0.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 6 ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2564 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดลดลงร้อยละ -0.01 
        ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีการเปิดขายมาก่อนหน้าไตรมาสนี้ โดยผู้ประกอบการมีการปรับลดราคาให้สอดคล้องกับความสามารถในการซื้อของผู้ซื้อในกลุ่ม Real Demand ที่ลดลงจาก ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ภาวะอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อที่อยู่ในทิศทางขาขึ้น ซึ่งพบว่าในเดือนมิถุนายน 2565 มีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 7.66 ซึ่งสูงสุดในรอบ 13 ปี ทำให้ภาระค่าครองชีพของประชาชนเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านกลุ่มพลังงานและกลุ่มอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ประกอบการยังคงใช้   กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคามากถึงร้อยละ 39.1 จากการสำรวจในไตรมาสนี้ เพื่อกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร รวมถึงโปรโมชั่นช่วยผ่อน 1 – 2 ปี เพื่อช่วยสำหรับคนที่ต้องการซื้อบ้านแต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายในตอนนี้ ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
        สำหรับราคาบ้านจัดสรรใหม่ในบางพื้นที่เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนค่าก่อสร้างใหม่ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นโครงการใหม่ที่กำลังก่อสร้างเพื่อมาทดแทนบ้านจัดสรรที่ถูกดูดซับจากตลาดไปแล้วจะมีการปรับราคาขายสูงขึ้นตามต้นทุนที่สูงขึ้น...อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF
 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่