ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 4 ปี 2564 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 4 ปี 2564 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 10 มกราคม 2565
ไตรมาส 4 ปี 2564
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่า ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สี่แล้ว และเมื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาฯ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่สามแล้ว

...อ่านต่อฉบับเต็ม....Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่