ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 1 ปี 2564 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 1 ปี 2564 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 26 เมษายน 2564
ไตรมาส 1 ปี 2564


                                  ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2564 มีค่าดัชนีเท่ากับ 326.2จุด ลดลงร้อยละ -2.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) โดยเป็นการลดลงครั้งแรกตั้งแต่ปี 2555 ที่เริ่มมีการจัดทำดัชนีราคาที่ดินเปล่า แต่เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ดัชนีราคาที่ดินเปล่ายังคงเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 11.2 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลง 
                                                                                                                                                                                         อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่