ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563
Loading

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 4 ปี 2563

วันที่ : 8 มกราคม 2564
ไตรมาส 4 ปี 2563
ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 151.9 จุด ลดลงร้อยละ -1.2 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวติดลบเป็นไตรมาสแรก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ดัชนีราคาห้องชุดลดลงร้อยละ -0.8 อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่