ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 3 ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 3 ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 21 ตุลาคม 2563
ไตรมาส 3 ปี 2563                               ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 3 ปี 2563  มีค่าดัชนีเท่ากับ 310.7 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 เป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 308.6 จุด และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน(YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 256.5 จุด ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในไตรมาสนี้ ทำเลที่เพิ่มขึ้นมากส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ปลายสายรถไฟฟ้าที่เป็นส่วนต่อขยายและมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 - 2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download

 
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่