ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 2 ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 2 ปี 2563 ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563
ไตรมาส 2 ปี 2563


                   ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563  มีค่าดัชนีเท่ากับ 308.6 จุด ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 293.3 จุด และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีเท่ากับ 236.9 จุด ราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในไตรมาสนี้ ทำเลที่เพิ่มขึ้นมากส่วนใหญ่ยังคงเป็นพื้นที่ปลายสายรถไฟฟ้าที่เป็นส่วนต่อขยายและมีแผนจะก่อสร้างในอนาคต (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 - 2)      


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่