ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2563
Loading

ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 2 ปี 2563 ในกรุงเทพฯ - ปริมณฑล

วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563
ดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2563 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.3 จุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (VoY) แต่ลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q0Q) ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลลงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2555 ซึ่งได้มีการจัดทำดัชนีราคาบ้านจัดสรร โดยเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการล็อกดาวน์ประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทำให้มีการปิดกิจการและลดการจ้างแรงงานในหลายธุรกิจ ส่งผลต่อกำลังซื้อที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากเมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่ พบว่า...

อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่