ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 4 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ–ปริมณฑล
Loading

ดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 4 ปี 2560 ในพื้นที่กรุงเทพฯ–ปริมณฑล

วันที่ : 23 มกราคม 2561
ไตรมาส 4 ปี 2560
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (ศขอ.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทำการศึกษาดัชนีแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล ประกอบด้วย กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยกำหนดให้ปี 2555 เป็นปีฐาน และจัดทำดัชนีเป็นรายไตรมาส ในการศึกษา ศขอ. ได้ใช้ข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ของกรมที่ดิน โดยจะคัดเลือกเฉพาะที่ดินเปล่าไม่รวมสิ่งปลูกสร้าง โดยมีขนาดที่ดินตั้งแต่ 200 ตารางวาขึ้นไป
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่