สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 และแนวโน้มปี 2563

วันที่ : 30 พฤษภาคม 2563
                         ภาพรวมในไตรมาส 1 ปี 2563 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 อุปสงค์ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย มีการปรับตัวลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 มีการล็อกดาวน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้กำลังซื้อลดลงโดยเฉพาะอาคารชุดมียอดโอนกรรมสิทธิ์ลดลง แต่การโอนกรรมสิทธิ์แนวราบยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากยังมีความต้องการที่อยู่อาศัยที่แท้จริง ประกอบกับมาตราการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562 ยังช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว สำหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และสำหรับที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่จะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ส่วนในด้านอุปทานมีการปรับตัวลดลงของโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดผู้ประกอบการชะลอเปิดโครงการใหม่แต่หันมาเปิดขายโครงการบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น ด้านที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนมีการปรับลดลงเช่นกันเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 
                        สำหรับแนวโน้มในปี 2563 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คาดว่า ผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 จะส่งผลให้มีการชะลอตัวทั้งในด้านอุปสงค์และอุปทาน โดยในด้านอุปสงค์การโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยจะลดลงทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่า ร้อยละ -19.0 และร้อยละ -17.5 ตามลำดับ และคาดว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยจะลดลงร้อยละ -10.8 เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนอุปทานที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนคาดว่าจะลดลงร้อยละ -27.8 และโครงการเปิดตัวใหม่คาดว่าจะลดลงร้อยละ -19.2 โดยคาดว่าผู้ประกอบการจะหันมาลงทุนในโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารชุด โดยคาดว่าแนวราบจะลดลงร้อยละ   -17.8 ส่วนห้องชุดลดลงร้อยละ  -20.3 ตามลำดับ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่