สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย, ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯและปริมณฑล
Loading

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 2 ปี 2562 และครึ่งแรกปี 2562

วันที่ : 29 สิงหาคม 2562
                                        ในไตรมาส 2 ปี 2562 สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์ มีการปรับตัวลดลง ทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของมาตรการ Macro Prudential ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงิน ส่วนในด้านอุปทาน ผู้ประกอบการมีการเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดที่เปิดขายใหม่ในไตรมาสนี้ มีจำนวนหน่วยและมูลค่าเปิดขายใหม่มากกว่าโครงการบ้านจัดสรร เพื่อทดแทนอุปทานที่ถูกดูดซับจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงไตรมาสแรกปี 2562 แต่สำหรับจำนวนที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในไตรมาสนี้ มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งเป็นการลดลงของอาคารชุดสร้างเสร็จใหม่ สำหรับในด้านราคาที่ดินและราคาขายที่อยู่อาศัยสร้างใหม่โดยผู้ประกอบการ มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลงจากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีจำนวนอุปทานเหลือขายจำนวนมาก จนผู้ประกอบการจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อการแข่งขันทางการตลาด
                                        สำหรับภาพรวมในครึ่งแรกปี 2562 (เดือนมกราคม - มิถุนายน) สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในด้านอุปสงค์ปรับตัวลดลงทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ แต่ในด้านอุปทาน ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 โครงการที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะโครงการอาคารชุดยังมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกลุ่มที่เปิดขายโครงการอาคารชุดมากถึงร้อยละ 64 ของจำนวนหน่วยทั้งหมดที่เปิดขายใหม่ในช่วงครึ่งแรกปี 2562 แต่ที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ มีจำนวนหน่วยลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยเป็นการลดลงของจำนวนอาคารชุดสร้างเสร็จใหม่ แต่ที่อยู่อาศัยแนวราบมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของทั้งโครงการบ้านจัดสรรที่ผู้ประกอบการสร้าง และบ้านที่ประชาชนสร้างเอง
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          อ่านต่อฉบับเต็ม .... Download PDF
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่